Kinderfysiotherapie Drachten

Per 1 september 2024 ga ik starten met de opleiding Master Physician Assistant aan de Hanze Hogeschool Groningen. Dit betekent voor jullie dat ik per 1 augustus 2024 ga stoppen met mijn werk als kinderfysiotherapeut en ook mijn Praktijk voor Kinderfysiotherapie zal gaan beëindigen. Vanaf 1 juli 2024 neem ik geen nieuwe patiënten meer aan. Voor vragen mag u altijd contact opnemen via de email.


Kinderfysiotherapie J. de Groot behandelt kinderen die in Drachten of in een straal van circa 15 kilometer eromheen wonen.

Een baby kruipt, een peuter klautert, een kleuter rent en een puber hangt. Kinderfysiotherapie is een verbijzondering binnen de fysiotherapie. Kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar ontwikkelen zich spelenderwijs. Bij de fysio leert uw kind bewegen met behulp van oefentherapie.

Kinderfysiotherapie Plezier in bewegen

Elk kind is uniek en geen probleem is hetzelfde. Tijdens de behandelingsperiode zult u merken dat uw kind weer enthousiast wordt. Uw kind zit weer beter in zijn of haar vel, beweegt gemakkelijker en heeft hier de rest van het leven voordeel van.  Zo krijgt uw kind weer plezier in bewegen. Als u zich ongerust maakt over een aanhoudende klacht, dan is het altijd verstandig om hier hulp bij te vragen.

Een gezonde ontwikkeling van zintuigen en motoriek

Kruipen, hinkelen en overgooien met een bal: door te bewegen en te spelen ontwikkelt uw kind de zintuigen en motoriek. Uw kind leert te vertrouwen op zichzelf in deze veranderlijke samenleving. Als uw kind moeite heeft met bewegen, kan de ontwikkeling van de motoriek afwijkend verlopen. Daardoor kan hij of zij moeite hebben om mee te doen met leeftijdsgenootjes tijdens buitenspelen, gymnastiekles of schrijven. Dit heeft een negatieve invloed op het zelfbeeld. Om de juiste behandeling te geven, is het belangrijk dat nauwkeurig wordt vastgesteld of de ontwikkeling wellicht vertraagd of afwijkend verloopt.